Kategoriarkiv: Aktuelle nyheder

Kloakering i SALVIG

Kloakeringen er nu, formelt, afsluttet. Der vil formentlig være behov for enkelte justeringer af anlægget og derfor kan der fortsat forekomme utilsigtede afbrydelser af vandforsyningen.

Genoprettelse af vandforsyningen er vores første prioritet – vi meddeler via Forbrugerportalen om skaden og hvem som berøres; vær opmærksom på, at vi ikke altid kan nå at få det meldt før problemerne opleves.

Når vandet kommer igen, så skru jeres perlatorer af vandhanerne og åbn for den kolde hane – ikke den varme da I så får snavs m.m. i vandvarmeren – og lad det så det løbe, til det bliver helt klart.

Brug ikke toilettet og start ikke vaskemaskine eller opvaskemaskine, før vandet er helt klart, så I ikke får snavs og kalkrester ind i ventilerne i toilet og maskinerne (og de kan være dyre at reparere).

Åbn heller ikke for termostatbatterier inden vandet er helt klart, idet der er små filtre i disse.

Der kan være flere årsager til, at vandet kan være uklart – primært når vi lukker for vandet og vandledningen er trykløs – så vil noget af det kalk og de aflejringer, der sidder på den indvendige side af røret, rive sig løs og blive skyllet ud til jer. Vores vvs-er vil selvfølgelig forsøge at skylle ud således generne bliver mindst mulige.

Brugervejledning til Målerbrønd

Vær opmærksom på, at der er 3 haner i målerbrønden !!!
Lukning af vand:

  1. Luk for Stophanen
  2. Åben for Taphanen
  3. Åben for alle vandhaner i huset og lad vandet løbe ud, evt. ved anvendelse af trykluft
  4. Luk for Taphanen
  5. Luk for Kuglehanen, så der er lukket helt af ind til huset.

Hvis Stophanen ikke er strammet helt, og Stophanen siver lidt, kan vandet løbe ind i huset igen.
Husk endelig at lukke for Taphanen, for hvis der kravler fx bænkebidere ind via Stophanen, kan det resultere i forurening af vandet