Kategoriarkiv: Praktiske oplysninger

Måleraflæsning

I starten af december måned udsendes måleraflæsningskort til hver
enkelt beboer fra Vandværkernes edb-service. Aflæsningen skal bruges til opgørelse af årsforbruget og fastsættelse af a conto bidrag for det kommende år.
Indberetning af forbrug kan ske på:
http://www.tastselv-vand.dk

Salvig vandværk har nu igen kontrakt med FORS A/S om salg af måleraflæsninger til brug for udregning af spildevandsbidrag.

Det betyder, at du i december måned kun får et aflæsningskort fra Salvig vandværk, og at vi sørger for indberetning til FORS A/S.

Brugervejledning til Målerbrønd

Vær opmærksom på, at der er 3 haner i målerbrønden !!!
Lukning af vand:

  1. Luk for Stophanen
  2. Åben for Taphanen
  3. Åben for alle vandhaner i huset og lad vandet løbe ud, evt. ved anvendelse af trykluft
  4. Luk for Taphanen
  5. Luk for Kuglehanen, så der er lukket helt af ind til huset.

Hvis Stophanen ikke er strammet helt, og Stophanen siver lidt, kan vandet løbe ind i huset igen.
Husk endelig at lukke for Taphanen, for hvis der kravler fx bænkebidere ind via Stophanen, kan det resultere i forurening af vandet

Spar på vandet

Det kan betale sig at spare på vandet. Ikke alene for miljøets skyld, men også for din egen pengepung. Sørg altid for at dine vandinstallationer er tætte og forsynet med vandsparer. Frederiksberg kommune har lavet en beregning, der viser, at hvis en vandhane drypper med langsomme dryp, så bruger du 19 liter vand ekstra pr. døgn. Løber det fra vandhanen, så bruger du op til 274 liter rent postevand i døgnet.

Tjek dine vandhaner og toilet

Luk for vandet når du børster tænder

Vask aldrig op under rindende vand

Luk for vandet under indsæbning i badet

Vand aldrig i haven i bagende sol.

Vandværkernes edb-service

Opkrævning af vandafgifter sker gennem Vandværkernes edb-service.
Opkrævningerne, som udgør slutafregning for det forgangne år samt
a conto opkrævning for det kommende år, udsendes i april måned
til betaling senest den 5. maj hvert år.
Betaler du ikke til tiden vil der blive opkrævet er gebyr, jfr. takstbladet.
Salvig vandværk anbefaler kraftigt at du tilmelder dig Betalingsservice,
så er du altid sikker på at du får betalt din vandregning til tiden.

Du er velkommen til at rette henvendelse til Vandværkernes edb-service, Højmarksvej 26, 6670 Holsted, tlf. 7539 3255.
Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 09.00-12.00 og 13.00-16.30
fredag fra kl. 09.00-13.00.
Mail: post@vand.dk

Nødforbindelse

Salvig vandværk har i samarbejde med Børrehoved vandværk oprettet en nødforbindelse. Det betyder at hvis et af vandværkerne får driftsstop eller forurening, så kan nødforbindelsen opstartes, og det betyder igen, at du optimalt er sikret drikkevand i kritiske situationer.
Vandværket har indgået aftale med Næsby vandværk om, at de via nødforbindelse til Orøgaard vandværk kan levere vand ved nedbrud eller forurening.