Forfatterarkiv: Michael Tofte

Ejerskifte eller adresseændring

Husk at melde ejerskifte (få evt. ejendomsmægleren til sende beskeden) eller adresseændring/flytning til Salvig Vandværks bestyrelse – info@salvigvandvaerk.dk

Salvig Vandværk slutafregner ikke vandforbrug og afgifter eller beregner refusionsopgørelse ved salg/ejerskifte.
Refusionsopgørelsen udfærdiges normalt af købers medvirkende rådgiver eller de handlende parter. Vandværket skal alene bede om ny ejer(e)s navn for fremtidig kommunikation, fremsendelse af aflæsningskort og årsopgørelse.

Salvig Vandværk opfordrer alle forbrugere til at benytte Forbrugerportalen – find Vejledning og Vejledning til Faktura på hjemmesiden under Forbrugerportal – log ind her: https://www.tastselv-vand.dk/login

OBS!! Hvis du tidligere har betalt din vandregning vha. Betalingsservice (NETS) skal du huske at få slettet betalingsaftalen ved salg af ejendommen.

Vandværkernes edb-service

Opkrævning af vandafgifter sker gennem Vandværkernes edb-service.

Opkrævningerne, som udgør slutafregning for det forgangne år samt a conto opkrævning for det kommende år, udsendes i april måned til betaling senest den 5. maj hvert år.
Betaler du ikke til tiden vil der blive opkrævet er gebyr, jfr. takstbladet.

Salvig Vandværk anbefaler kraftigt, at du tilmelder dig Betalingsservice, så er du altid sikker på at du får betalt din vandregning til tiden.

Du er velkommen til at rette henvendelse til Vandværkernes edb-service, Højmarksvej 26, 6670 Holsted, tlf. 7539 3255.
Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 09.00-12.00 og 13.00-16.30, fredag fra kl. 09.00-13.00.
Mail: post@vand-edb.dk