Måleraflæsning

I starten af december måned udsendes måleraflæsningskort til hver
enkelt beboer fra Vandværkernes edb-service. Aflæsningen skal bruges til opgørelse af årsforbruget og fastsættelse af a conto bidrag for det kommende år.
Indberetning af forbrug kan ske på:
http://www.tastselv-vand.dk

Salvig vandværk har nu igen kontrakt med FORS A/S om salg af måleraflæsninger til brug for udregning af spildevandsbidrag.

Det betyder, at du i december måned kun får et aflæsningskort fra Salvig vandværk, og at vi sørger for indberetning til FORS A/S.