Forfatterarkiv: freddy2640

Måleraflæsning

I starten af december måned udsendes måleraflæsningskort til hver
enkelt beboer fra Vandværkernes edb-service. Aflæsningen skal bruges til opgørelse af årsforbruget og fastsættelse af a conto bidrag for det kommende år.
Indberetning af forbrug kan ske på:
http://www.tastselv-vand.dk

Salvig vandværk har nu igen kontrakt med FORS A/S om salg af måleraflæsninger til brug for udregning af spildevandsbidrag.

Det betyder, at du i december måned kun får et aflæsningskort fra Salvig vandværk, og at vi sørger for indberetning til FORS A/S.

Teknisk hygiejnisk tilsyn

Holbæk kommune har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26/03, 2014 foretaget teknisk hygiejnisk tilsyn på Salvig vandværk.Tilsynet blev afholdt den 11. august 2020

Kommunens bedømmelse fremgår af nedenstående skema:
Tilsyn 2020

Holbæk kommune har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26/03, 2014 foretaget teknisk hygiejnisk tilsyn på Salvig vandværk.Tilsynet blev afholdt den 31. maj 2017

Kommunens bedømmelse fremgår af nedenstående skema:
Tilsyn 2017

Brugervejledning til Målerbrønd

Vær opmærksom på, at der er 3 haner i målerbrønden !!!
Lukning af vand:

  1. Luk for Stophanen
  2. Åben for Taphanen
  3. Åben for alle vandhaner i huset og lad vandet løbe ud, evt. ved anvendelse af trykluft
  4. Luk for Taphanen
  5. Luk for Kuglehanen, så der er lukket helt af ind til huset.

Hvis Stophanen ikke er strammet helt, og Stophanen siver lidt, kan vandet løbe ind i huset igen.
Husk endelig at lukke for Taphanen, for hvis der kravler fx bænkebidere ind via Stophanen, kan det resultere i forurening af vandet