Forfatterarkiv: freddy2640

Kloakering i SALVIG

Vi bringer ikke her på hjemmesiden informationer om arbejdets gang, men henviser til Salvig grundejerforeningens hjemmeside, www.gf-salvig.dk
Her vil grundejerforeningen løbende bringe nyt fra entreprenøren gennem hele kloakeringens forløb.

Der er nogle forholdsregler I kan/bør tage, når nu skaden er sket – der har været lukket for vandet efter et brud. Måske har vi nået at melde det ud via Forbrugerportalen, men det kan vi nok ikke altid nå.
Først og fremmest, vil vi bruge vores energi på at få genoprettet vandforsyningen.

Når vandet nu kommer igen, skru så jeres perlatorer af vandhanerne og åbn for den kolde hane – ikke den varme da I så får snavs m.m. i vandvarmeren – og lad det så det løbe, til det bliver helt klart.

Brug ikke toilettet og start ikke vaskemaskine eller opvaskemaskine, før vandet er helt klart, så I ikke får snavs og kalkrester ind i ventilerne i toilet og maskinerne.

Åbn heller ikke for termostatbatterier inden vandet er helt klart, idet der er små filtre i disse.

Der kan være flere årsager til, at vandet kan være uklart – men vores vvs-er vil selvfølgelig forsøge at skylle ud via nærmeste målerbrønd eller lignende (uden beregning for nogen), således generne bliver mindst mulige.

Der sker også tit det, at når vi lukker for vandet – vandledningen er trykløs – så vil noget af det kalk og de aflejringer, der sidder på den indvendige side af røret, rive sig løs og blive skyllet ud til jer forbrugere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Vandværkets tlf.nr. 5355 5443

Måleraflæsning

I starten af december måned udsendes måleraflæsningskort til hver
enkelt beboer fra Vandværkernes edb-service. Aflæsningen skal bruges til opgørelse af årsforbruget og fastsættelse af a conto bidrag for det kommende år.
Indberetning af forbrug kan ske på:
http://www.tastselv-vand.dk

Salvig vandværk har nu igen kontrakt med FORS A/S om salg af måleraflæsninger til brug for udregning af spildevandsbidrag.

Det betyder, at du i december måned kun får et aflæsningskort fra Salvig vandværk, og at vi sørger for indberetning til FORS A/S.

Teknisk hygiejnisk tilsyn

Holbæk kommune har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26/03, 2014 foretaget teknisk hygiejnisk tilsyn på Salvig vandværk.Tilsynet blev afholdt den 11. august 2020

Kommunens bedømmelse fremgår af nedenstående skema:
Tilsyn 2020

Holbæk kommune har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26/03, 2014 foretaget teknisk hygiejnisk tilsyn på Salvig vandværk.Tilsynet blev afholdt den 31. maj 2017

Kommunens bedømmelse fremgår af nedenstående skema:
Tilsyn 2017

Brugervejledning til Målerbrønd

Vær opmærksom på, at der er 3 haner i målerbrønden !!!
Lukning af vand:

  1. Luk for Stophanen
  2. Åben for Taphanen
  3. Åben for alle vandhaner i huset og lad vandet løbe ud, evt. ved anvendelse af trykluft
  4. Luk for Taphanen
  5. Luk for Kuglehanen, så der er lukket helt af ind til huset.

Hvis Stophanen ikke er strammet helt, og Stophanen siver lidt, kan vandet løbe ind i huset igen.
Husk endelig at lukke for Taphanen, for hvis der kravler fx bænkebidere ind via Stophanen, kan det resultere i forurening af vandet