Vandværkernes edb-service

Opkrævning af vandafgifter sker gennem Vandværkernes edb-service.
Opkrævningerne, som udgør slutafregning for det forgangne år samt
a conto opkrævning for det kommende år, udsendes i april måned
til betaling senest den 5. maj hvert år.
Betaler du ikke til tiden vil der blive opkrævet er gebyr, jfr. takstbladet.
Salvig vandværk anbefaler kraftigt at du tilmelder dig Betalingsservice,
så er du altid sikker på at du får betalt din vandregning til tiden.

Du er velkommen til at rette henvendelse til Vandværkernes edb-service, Højmarksvej 26, 6670 Holsted, tlf. 7539 3255.
Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 09.00-12.00 og 13.00-16.30
fredag fra kl. 09.00-13.00.
Mail: post@vand.dk