Generalforsamling

I henhold til vandværkets vedtægter afholdes ordinær generalforsamling om foråret, så vidt muligt samme dag som Grundejerforeningen. Indkaldelse sker skriftligt til samtlige beboere.