Billeder af vandværket

Vandværkets udpumpning – og indtag af råvand – og styring

Vandværkets filtersal – 2 separate filterlinjer