Velkommen

Salvig vandværk er et forbrugerejet vandværk på Orø.

Vandværket har 297 andelshavere – fortrinsvis sommerhuse.
68 af andelshaverne er fastboende.
Vandværket leverer/sælger vand til 31 forbrugere i Næsby.

Salvig Vandværk A.m.b.a.
Nørrestængevej 12
4305 Orø
Tlf. 53 55 54 43
info@salvigvandvaerk.dk